سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تنهایی بهتر از همنشین بد است . همنشین درستکار، بهتر از تنهایی است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]